Raspberry Sauna Tea

THÀNH PHẦN

CÁCH LÀM

Thời gian chuẩn bị: 5 phút

Rót tất cả nguyên liệu vào ly.

Dùng cam vàng trang trí phía trên.

Chia sẻ:
Tin liên quan